SED 2011

Izlagao rad na međunarodnoj konferenciji SED 2011, sa temom „Bezbednost i zaštita poslovnih sistema“.